Ogólnopolska Konferencja Naukowa
pt. „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości
i zarządzania w gospodarce cyfrowej”

Tomaszów Mazowiecki, 26 września 2017r.

 Instytut Turystyki i Rozwoju Gospodarczego
Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

serdecznie zaprasza do udziału
w konferencji naukowej pt.

"Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości
i zarządzania w gospodarce cyfrowej"

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań oraz wymiana poglądów na temat wyzwań
i perspektyw związanych z podejmowaniem działań przedsiębiorczych i realizacją procesów zarządzania
w warunkach rosnącego znaczenia wiedzy, technologii informacyjnych i komunikacyjnych
oraz globalnych relacji cyfrowych. Liczymy na aktywną dyskusję naukową nastawioną
na twórcze rozwiązywanie problemów oraz formułowanie zaleceń i rekomendacji pozwalających
na zwiększenie skuteczności i sprawności postaw przedsiębiorczych i decyzji menedżerskich w nowej gospodarce.

Wyrażamy jednocześnie nadzieję, że konferencja stanie się inspiracją
do stawiania nowych pytań i otwierania przestrzeni dla dalszych badań.

Konferencja odbędzie się 26 września 2017 roku w Filii Uniwersytetu Łódzkiego
w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 65, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

[Pobierz program konferencji]

Serdecznie zapraszamy !

Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz
Dr Dorota Żelazna-Jochim Dr hab. Marek Matejun, Prof. PŁ

Podstawowy zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 • nowe wyzwania dla menedżerów w gospodarce cyfrowej,

 • rola zasobów niematerialnych i zasobowe zdolności dynamiczne w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw,

 • przedsiębiorczość rodzinna, intelektualna, technologiczna i cyfrowa w nowej gospodarce,

 • interaktywne i otwarte podejście do zarządzania organizacjami,

 • zarządzanie różnorodnością, kreatywnością i intraprzedsiębiorczość,

 • kultura zaufania i partycypacja w zarządzaniu,

 • rewolucja cyfrowa w logistyce,

 • znaczenie otoczenia cyfrowego w działalności przedsiębiorstw,

 • zarządzanie innowacjami, wiedzą, ryzykiem, transfer i ochrona technologii, internetalizacja i internacjonalizacja działalności,

 • społeczne i gospodarcze zagrożenia rozwoju gospodarki opartej na wiedzy,

 • wyzwania metodologiczne i perspektywy badań organizacji w gospodarce cyfrowej.

Nie ograniczamy zakresu tematycznego konferencji do powyższych zagadnień.
Zapraszamy również do składania innych tematycznie opracowań, które pośrednio dotyczą
szerokiej problematyki rozwoju przedsiębiorczości i zarządzania w gospodarce cyfrowej.

Zgłoszone referaty, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane
w czasopiśmie naukowym „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (lista B MNiSW)
Artykuły zostaną opublikowane przed konferencją, a także zamieszczone w Internecie.